Gassflaskeskap Industri

Gassflaskeskap Industri

Et større gasskap som rommer enten 2 stk 17kg, 2 stk 33kg eller 6 stk 33kg industriflasker.

Dette anlegget er også enkelt å installere, men det krever en del mer plass. Ved 2x33kg så henter annlegget gass fra en flaske først, og når denne er tom vrir man en bryter for å skifte over til den andre flasken. Ved 6x33kg så er 3 og 3 flasker koblet sammen. Her bruker man da først opp tre flasker, før man skifter over til de tre neste. Skifte av flasker er i praksis ikke noe man gjør selv. En full 33kg propanflaske veier ca 60kg og er 140cm høy, og den skal transporteres stående. RPV kan organisere skifte av flasker for deg.

Dette anlegget vil med sin større kapasistet gi deg lenger tid mellom hvert skifte, og det egner godt i kulde. Med et slikt anlegg vil man også kunne levere nok gass til flere peiser og eventuellle gassfakler og grilluttak om ønskelig. Skapet kommer standard i ufarget stål, men kan leveres lakkert i ønsket RAL farge. Størrelsen på selve skapet kan variere noe fra det som er illustrert her.

Forrige/Neste