Nedgravd Gasstank

Nedgravd Gasstank

En nedgravd gasstank er den optimale løsningen i fleste situasjoner. Tankene leveres i flere størrelser, enten 2,7m³, 4,85m³, 6,4m³, 9,2m³ eller 12,5m³.

En nedgravd tank gir alle fordeler med når det gjelder brukervennlighet og pris på gass. Det er en noe mer omfattende jobb å installere en tank. Tanken graves ned med en avstand på minimum 3 meter til vei eller hus. Den dekkes så med duk og sand, før man legger jord på toppen. En ferdig nedgravd tank vil bare være synlig med et lokk med en diameter på rett under en meter. RPV organiserer påfylling av gass, enten ved automatisk måling eller ved at vi kontaktes når målerstanden tilsier at det er på tide med påfylling.  

Tanken må plasseres maks 20m fra der tankbilen parkerer ved påfylling, og det må være fri sikt mellom tank og bil. Med en nedgravd gasstank er det mulig å levere gass til mange peiser, gassfakler, gassgriller m.m. Det er også mulig for et sameie å ha en felles tank, og da med målere for hver boenhet som viser hver enhet sitt forbruk.

Forrige/Neste