Gassflaskeskap Privat

Gassflaskeskap Privat

Dette anlegget enkelt å installere, og krever heller ikke mye plass. Anlegget henter gass fra en flaske, og når denne er tom skifter du enkelt over til den andre flasken. Her kan du som bruker enkelt bytte ut tomme gassflasker på nærmeste bensinstasjon, gassautomat eller annet utsalgssted. Denne løsningen egner seg for én liten eller mellomstor peis. Det er uegnet på steder hvor det blir svært kaldt. Skapet kommer som standard i ufarget stål, men kan leveres lakkert i ønsket RAL farge. Stålflasker fungerer noe bedre i kulde og har litt større kapasitet. Ulempen er at stålflasker veier mer enn komposittflasker (10kg mot 5,3kg).

Viktig om transport av gassflasker. Flaskene skal alltid fraktes stående. Det for at sikkerhetsventilen skal fungere.

Forrige/Neste