Tilstandskontroll av pipe

Tilstandskontroll av pipe

RPV utfører tilstandskontroll på din pipe, enten du bor i villa eller bygård.

Har du mistante om at noe er galt? Har feieren eller brannvesenet påpekt utfordringer med pipen? Vi hjelpe deg med å foreta en videoinspeksjon og tilstandskontroll av pipen.  Eventuelle skjulte feil og mangler vil da avdekkes, og utbedringsmetode vil bli anbefalt.

Videokontroll benyttes for å undersøke den innvendige tilstanden til alle typer piper. Sprekkdannelser, dårlige fuger, gamle synder etter ildstedsmonteringer og andre skader vil en videokontroll kunne avdekke. Vi inspiserer pipen, og lager en rapport som dokumenterer pipens tilstand med eventuelle behov for utbedringer.