Rehabilitering av pipe

Rehabilitering av pipe

  • Skal du tilkople - eller har du tilkoplet - et nytt ildsted til pipa?

  • Har feieren, brannvesenet eller du funnet skader på selve pipa?

  • Er pipen mer enn ti år gammel?

Svarer du ”ja” på minst ett av disse spørsmålene, trenger pipa en overhaling. En defekt skorstein er en sikkerhets- og miljørisiko som må utbedres straks. Rehabilitering av skorstein (piperehabilitering) kan du betrakte som en viktig forsikring.

Ikke vent til det oppstår synlige skader på pipa. En rehabilitering av pipe utført av en fagmann er løsningen!