Britannia Hotel

Britannia Hotel

Ærverdige Britannia Hotel gjenåpnet i april 2019. Her har RPV levert flere klassiske engelske peisfronter.