Gassanlegg

RPV leverer komplette gassanlegg tilpasset dit behov. Gassannlegg kan deles inn i tre hovedkategorier:

Gasskap Privat

Gasskap Storhusholdning / Bedrift

Nedgravd gasstankGasskap Privat

gasstankEt lite flaskeskap med 10/11 kg flasker er en enkel løsning for installasjoner med inntil én peis. Dette anlegget enkelt å installere, og krever heller ikke mye plass. Anlegget henter gass fra en flaske, og når denne er tom skifter du enkelt over til den andre flasken. Her kan du som bruker enkelt bytte ut tomme gassflasker på nærmeste bensinstasjon, gassautomat eller annet utsalgssted. Denne løsningen egner seg for én liten eller mellomstor peis. Det er uegnet på steder hvor det blir svært kaldt. Skapet kommer som standard i ufarget stål, men kan leveres lakkert i ønsket RAL farge. Stålflasker fungerer noe bedre i kulde og har litt større kapasitet. Ulempen er at stålflasker veier mer enn komposittflasker (10kg mot 5,3kg).

Viktig om transport av gassflasker. Flaskene skal alltid fraktes stående. Det for at sikkerhetsventilen skal fungere.Gasskap Storhusholdning / Bedrift

gasstankEt stort flaskeskap med 33kg industriflasker er en robust løsning for installasjoner med mer enn én peis. Et større gasskap som rommer enten 2 stk eller 6 stk 33kg industriflasker.

Dette anlegget er også enkelt å installere, men det krever en del mer plass. Ved 2x33kg så henter annlegget gass fra en flaske først, og når denne er tom vrir man en bryter for å skifte over til den andre flasken. Ved 6x33kg så er 3 og 3 flasker koblet sammen. Her bruker man da først opp tre flasker, før man skifter over til de tre neste. Skifte av flasker er i praksis ikke noe man gjør selv. En full 33kg propanflaske veier ca 60kg og er 140cm høy, og den skal transporteres stående. RPV organsierer skifte av flasker for deg.

Dette anlegget vil med sin større kapasistet gi deg lenger tid mellom hvert skifte, og det egner godt i kulde. Med et slikt anlegg vil man også kunne levere nok gass til flere peiser og eventuellle gassfakler og grilluttak om ønskelig. Skapet kommer standard i ufarget stål, men kan leveres lakkert i ønsket RAL farge.


Nedgravd gasstank

gasstankEn nedgravd gasstank har alle fordeler ved daglig bruk.

En nedgravd gasstank er den optimale løsningen i fleste situasjoner. Tankene leveres i flere størrelser, enten 2,7m³, 4,85m³, 6,4m³, 9,2m³ eller 12,5m³.

En nedgravd tank gir alle fordeler med når det gjelder brukervennlighet og pris på gass. Det er en noe mer omfattende jobb å installere en tank. Tanken graves ned med en avstand på minimum 3 meter til vei eller hus. Den dekkes så med duk og sand, før man legger jord på toppen. En ferdig nedgravd tank vil bare være synlig med et lokk med en diameter på rett under en meter. RPV organiserer påfylling av gass, enten ved automatisk måling eller ved at vi kontaktes når målerstanden tilsier at det er på tide med påfylling.  

gasstankEn nedgravd gasstank er lite synlig.

Tanken må plasseres maks 20m fra der tankbilen parkerer ved påfylling, og det må være fri sikt mellom tank og bil. Med en nedgravd gasstank er det mulig å levere gass til mange peiser, gassfakler, gassgriller m.m. Det er også mulig for et sameie å ha en felles tank, og da med målere for hver boenhet som viser hver enhet sitt forbruk.