Lunnstaden Hafjell

Lunnstaden Hafjell

Til ette hytteprosjeketer har RPV levert både lukkede gasspeiser og våre egne spesialdesignede åpne gasspeiser.