Saemien Sijte

Saemien Sijte

RPV leverer Filiofocus 2000 peis til Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter på Snåsa.