RPV Tlf: 23 17 82 00
Epost: post@rpv.no

 
  

Priser

Mange av de ulike peisene på vårt nettsted har oppgitte -fra priser.
Dette betyr at selve peisen slik den kommer levert, koster dette beløpet.

peisbyggingRPV monterer gasspeis, desember 2015

gasstankRPV kobler til nedgravd gasstank, våren 2015

Men alt tilleggsutstyr og også montering av peisene, kommer i tillegg.
Dette er det umulig å sette en pris på, fordi hver peis-installasjon er forskjellig.
Det kommer an på hva vi trenger å gjøre av ekstraarbeid i din bolig, for at peisen skal kunne oppføres.

For å kunne gi deg en mer nøyaktig pris, trenger vi å få tilsendt bilder av boligen og området der peisen skal monteres. Eventuelt kan vi komme til deg på befaring.
Vi sjekker da bygningstekniske forhold og finner så ut mer konkret hva som må gjøres.

Derfor anbefaler vi deg å ta kontakt med oss på telefon 23 17 82 00, for en hyggelig samtale om hvordan vi sammen på best mulig måte kan få til et peis prosjekt du blir svært fornøyd med!

RPV
Per Kroghs vei 4C, 1065 OSLO
Tlf. 23 17 82 00
Epost: post@rpv.no